Zeegras is een grassoort die groeit in brak water in rivierdelta’s, voornamelijk in tropische gebieden.